Hem
Compliance
Ansvarsfullt företagande
Om företaget
Produkter
Projektering och support
Infotek
Referensprojekt
Kontakt
Sök
Logga in

Spårgående kran snabbar på installation av moderna spårväxlar

För att klara LKAB:s nya 750 meter långa malmtåg behöver Malmbanan byggas ut med fyra nya extra långa mötesplatser. Vossloh såg till att nödvändiga tågväxlar kom på plats med hjälp av sin effektiva spårgående kran.

När Trafikverket bygger ut mötesplatserna längs med Malmbanan använder Vossloh sin Kirowkran som är fem gånger snabbare än konventionella metoder på att lägga växlar.

Rensjön

Uppdrag: Installera växlar.

Plats:
Malmbanan.

Kund:
Trafikverket.

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och den enda i landet som tillåter 30 tons axellast. Trafiken på spåret består främst av transporter med malm från gruvorna i Kiruna och Malmberget till Luleå respektive Narvik i Norge. Dessa körs av malmlok av typen Iore, ett av världens starkaste lok med en effekt på 15 000 hästkrafter och en dragkraft på 1 200 kilonewton. Tågsätten består av dubbellok och 68 vagnar som vardera lastar 100 ton. Det innebär att sätten är totalt 750 meter långa och har en kapacitet att lasta 6 800 ton.

Långa tåg

Trafikeringskraven har de senaste åren ökat längs den 50 mil långa Malmbanan. Därför har Trafikverket beslutat att bygga ut spåren så att den klarar längre tåg. Då banan är enkelspårig blir bangårdarna avgörande för en kapacitetsökning. Därför byggs mötesplatserna ut så att de har två eller tre spår för möten med 750 meter långa tåg.

Just detta gjorde man vid Rensjön under sommaren 2014. Trafikverket förlängde bangården med en terrass så att Vossloh sedan kunde lägga ut nya växlar. Utmaningen för Vossloh var att lägga växlarna under den korta tid man hade till förfogande.

– Eftersom vi bara får ett visst antal timmar att förfoga över så brukar det finnas tidspress. Men det är vårt jobb att maximera effektiviteten på den tid vi har. På Rensjön blev vi till och med färdiga snabbare än tidsplan, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Vosslohs elektrohydrauliska växeldriv Easyswitch är uppbyggt i moduler. Istället för att på plats reparera defekta delar kan man byta ut en hel modul och laga den i verkstad. Det gör att 80 procent av drivet kan bytas ut på 10-30 minuter. På så sätt påverkas tågtrafiken minimalt samtidigt som risken för personalen i fält minimeras.

Kran är hemligheten

En stor anledning till varför Vossloh lyckas lägga de nya växlarna snabbt är deras spårgående Kirowkran. Den gör det fem gånger snabbare att byta ut en tågväxel än med konventionella metoder där man använder vägbundna kranar eller kranar på larvfötter.

– Det är den bästa metoden att installera en växel på. Det går fortare, är bättre arbetsmiljömässigt och kvaliteten på växeln blir högre.

Det stora kranloket arbetade med att lägga två växlar i södra och en i norra änden av bangården vid Rensjön. Dessutom ersatte Vossloh ett gammalt korsningsparti mot ett nytt i en befintlig växel.

På Malmbanan är påfrestningarna stora med extremt tunga tåg och väldigt låga temperaturer vintertid. Trots det så kan Vossloh använda sin standardväxel 60E.

– Vi har tagit fram en växel som fungerar i hela Sverige. Det enda vi behöver variera är längden, säger Fredrik Johansson.

Alla växlarna är dessutom utrustade med Vosslohs växeldriv Easyswitch. Det är ett driv av senaste modell som är helt uppbyggt av utbytbara moduler. Det gör att man sparar tid i fält vid reparationer eftersom man vid behov byter ut modulen i sin helhet istället för att reparerar enskilda smådelar på plats i fält.

 
 
Fler kundprojekt
lll
Provided by Webforum